×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
A. Bölüm tanıtımı:

Yeni resmi adını Mart 2016’da almış olan Matematik Bölümü, 1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi’nin, 1998 yılında Üniversitenin ilk programlarından biri olarak açılmış olan Matematik-Bilgisayar Bölümünün devamıdır. Bölümün temel amacı, öğrencilere matematik alanında modern bir eğitim verirken aynı zamanda bilgisayar bilimi ve diğer ilgili alanlarda da temel eğitim sağlamaktır. Böylece, bilim ve sanayi için gerekli modern bilgilere sahip iş gücünü üretmek hedeflenmektedir.

B. Eğitim:

i. Müfredat

Yukarıdaki hedefler ışığında, lisans programında 11’i seçmeli olmak üzere 44 ders bulunmaktadır. Bu derslerin kapsamında, öğrenciler uygulamalı ve soyut matematiğin yöntemlerini öğrenme olanaklarına sahip olurlar. Böylece, öğrencilerin karmaşık problemleri matematiksel modelleme yaklaşımı ile analiz
etme ve çözme yeteneklerinin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal ve serbest olanlara ilaveten, seçmeli dersler listesi öğrencilerin matematik içindeki ilgi duydukları alanlarda çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerimiz söz konusu dersleri matematiğin ileri alanlarında seçebildikleri gibi, bilgisayar bilimleri, mühendislik, iktisat, işletme ve finans konularından da tercih ederek, kendilerini arzu ettikleri alanlarda geliştirebilirler.

ii. Öğrenci olanakları:

Çift anadal-Yandal:

Öğrencilerimiz, çeşitli mühendislik bölümlerinin yanısıra İktisat, İşletme ve diğer bölümlerde çift anadal ve yandal yapma imkanına sahiptirler.

Erasmus:

Üniversitemizin Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında pek çok üniversite ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Bunlar arasında bölümümüz öğrencilerinin de geçmiş yıllar içerisinde faydalandıkları Portekiz, Romanya, İspanya ve Fransa ile yapılan anlaşmalar olup, son yıllarda çeşitli bölüm öğrencilerimiz özellikle Portekiz’deki iki farklı üniversiteye giderek bir dönem boyunca aldıkları dersleri müfredatımızda saydırma imkanı bulmanın yanısıra kültürel gelişimleri için de bu tarz değişim programlarının kalıcı yararlarını görmüşlerdir. Erasmus kapsamında daha fazla üniversitenin Matematik bölümleri ile bölümümüz arasında anlaşmaları ilerletme çalışmalarımızın yanısıra, A.B.D.’nin önde gelen çeşitli üniversiteleri ile de Yüksek Lisans düzeyinde ortak programlar oluşturma çalışmaları sürmektedir.

Yüksek Lisans:

Bölümümüz tarafından yürütülmekte olan Matematik ve Bilgi Teknolojileri alanlarında olmak üzere Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur. Bu programlara, aralarında bölümümüz mezunlarının da olduğu pek çok yurtiçi başvuru olduğu gibi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden de çok talep alınmakta olup, her yıl ortalama 10 öğrenci sözkonusu programlardan Yüksek Lisans derecelerini almaktadırlar.

TÜBİTAK Temel Bilimler Bursu :

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda, Matematik bölümünün gerektirdiği MF-1 yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 25000 kişi arasında yer alarak, Matematik bölümüne yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine TÜBİTAK tarafından belirlenen miktarda 2205 Yurtiçi
Lisans Burs Programı kapsamında burs verilmektedir. Benzeri durum, başka bir programa kayıtlı olup Matematikte çift anadal yapanlar için de geçerlidir.

iii. Akademik Kadro:

Türkiye’deki Matematik bölümleri arasında saygın bir yere sahip bölümümüzün verimli, özverili ve öncelikleri öğrencilerinin gelişmesi olan öğretim kadrosunda, alanlarında dünya standartlarında çalışmalar yapan öğretim üyelerimiz bulunduğu gibi, yeni yetişmekte ve çok dinamik genç elemanlar da vardır.

iv. Akademik Çalışmalar :

Bölümümüz elemanları tarafından aralarında analiz, uygulamalı matematik, cebir vb. bulunan pek çok alanda aktif araştırmalar yapılmaktadır. Yıllar içerisinde, bölümümüz pek çok ulusal ve uluslararası seçkin konferansa ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantıların pek çoğunu takiben, bildiriler uluslararası saygın yayınevleri tarafından, bazı bölüm hocalarımızın editörlüğünde kitap olarak basılmıştır.

2015 URAP raporuna göre, Vakıf üniversiteleri Matematik bölümleri arasında bölümümüz 1. sıraya yerleşmiş olup, dünya sıralamasında da ilk 500’de yer almıştır. Ayrıca, bölüm hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Dumitru Baleanu, 2015 yılında Thomson Reuters araştırma kurumu ve yayınevi tarafından yapılan araştırmada dünya çapında matematiğin kesirli kalkülüs alanında en çok atıf alan bilim adamları listesinde ilk %1’lik dilimde yer almıştır.

C. İş Olanakları ve Mezunlar:

i. İş Olanakları:

Matematik, öğrencilere bir çok alanda iş bulmada çok değerli katkılar sağlayan analitik düşünme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olur. Modern teknoloji toplumlarının pek çok farklı alanında, matematik ve bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, gelecek yıllarda, matematiği gerçek dünya problemlerinde nasıl kullanacağını bilenler için iş fırsatları artacaktır. İstihdam beklentileri matematikte yetenekli ve iyi donanımlı olanların iyi bir kariyere sahip olacağını yönündedir. Bir matematik bölümü mezunu, analitiksel ve yaratıcı yeteneklerini, organizasyonların daha iyi sistemler geliştirmelerinde ve operasyon işlemlerinde yardımcı olmak için kullanır. Mezunlarımızın çalıştığı alanlar arasında akademi, yazılım uzmanlığı, kamu ve özel kurumlarda uzmanlık, sigorta sektörü, finans ve bankacılık sektörü, borsa piyasası ve TÜİK vardır. Lisede matematik öğretmenliği ise mezunlarımız için büyük bir diğer fırsattır. Doktorasını almak için devam edenler, üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler. Araştırmacı matematikçiler, özel veya kamu araştırma laboratuarlarında, ticari şirketlerde ve üniversiteler gibi çeşitli yerlerde çalışırlar. Bunlara ek olarak mezunlarımızdan bazıları, Türkiye’de ve yurt dışında yüksek itibarlı şirketlerde çalışarak, prestijli üniversitelerde doktora sonrası araştırmalarını yöneterek ve sanayi ve bilimdeki etkili projelerde yer alarak bilimsel çalışmalarını tamamlamıştır.

ii. Mezun Öğrenciler:

Şimdiye kadar bölümümüz lisans programından 361 adet çok donanımlı mezun verilmiştir. Mezunlarımızdan bazıları; kamu kurumlarında, bankalarda, çeşitli hayat sigortası ve mali şirketler, emeklilik fonlarında, bilgisayar programcılığı/yazılımcılığı, bölge müdürü, genel müdür, idari koordinatör, insan kaynakları müdürü, kredi analizcisi, uzman/uzman yardımcısı, yatırım uzmanı, yatırım analisti, yazılım mühendisi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında bilgisayar, bilgi tekonolojileri ve matematik öğretmeni olarak çalışmakta bulunan mezunlarımız da bulunmaktadır. Bunların yanısıra, akademik kariyer yapmış ve halen yapmakta olan başarılı mezunlarımız da mevcuttur.

Detaylar için ‘Mezunlar’ menüsü ziyaret edilebilir…