2019-2020 MATEMATİK LİSANS PROGRAMI

 1. YIL

  1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
ENG 121 Akademik İngilizce I 2 2 3 4
MATH 141 Analitik Geometri 3 0 3 6
MATH 151 Analiz I 3 2 4 6
CENG 161 Bilgisayar Programlamaya Giriş 3 2 4 5
PHYS 131 Fizik I 3 2 4 6
TURK 101 Türkçe I 2 0 2 3
20 30

  2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
ENG 122 Akademik İngilizce II 2 2 3 4
MATH 144 Soyut Matematik 2 2 3 6
MATH 152 Analiz II 3 2 4 6 MATH 151
CENG 162 Bilgisayar Programlama 3 2 4 5
PHYS 132 Fizik II 3 2 4 6
TURK 102 Türkçe II 2 0 2 3
20 30

 

2. YIL

  1. Dönem

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 3
MATH 221 Matematiksel Yazılımlara Giriş 3 2 4 7
MATH 231 Lineer Cebir I 2 2 3 6
MATH 245 Diferensiyel Denklemler 2 2 3 7 MATH 151
MATH 251 İleri Analiz I 4 0 4 7 MATH 151
16 30

  2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 3
MATH 232 Lineer Cebir II 2 2 3 7 Math 231
MATH 252 İleri Analiz II 4 0 4 8
MATH 282 Nümerik Analiz 3 2 4 7
ELEC 1 Seçmeli Ders (Sosyal) 3 0 3 5
16 30

 

3. YIL

  1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
MATH 315 Kısmi Türevli Denklemler 4 0 4 7 Math 245
MATH 325 Cebir 2 2 3 6 Math 144
MATH 327 İstatistik ve Olasılığa Giriş 4 0 4 6
MATH 353 Ölçüm Uzayları 2 2 3 6 Math 251
ELEC 2 Seçmeli Ders (Sosyal) 3 0 3 5
17 30

  2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
MATH 332 Finansal Matematiğe Giriş 4 0 4 6
MATH 344 Elementer Sayı Teorisi 2 2 3 7
MATH 352 Kompleks Analiz 3 2 4 7
ELEC 3 Seçmeli Ders (Teknik*) 3 0 3 5
ELEC 4 Seçmeli Ders (Serbest) 3 0 3 5
17 30

 

4. YIL

  1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
MATH 451 Topoloji 4 0 4 5
MATH 473 Matematik Tarihi 1 2 2 5
MATH 481 Fizikte Matematiksel Yöntemler 2 2 3 5
ELEC 5 Seçmeli Ders (Bölüm-Teknik*) 3 0 3 5
ELEC 6 Seçmeli Ders (Bölüm) 3 0 3 5
ELEC 7 Seçmeli Ders (Bölüm) 3 0 3 5
18 30

  2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Kredisi Önkoşul
MATH 452 Fonksiyonel Analiz 4 0 4 5
MATH 476 Diferensiyel Geometri 3 0 3 5
MATH 490 Mezuniyet Projesi 1 2 2 5
ELEC 8 Seçmeli Ders (Bölüm) 3 0 3 5
ELEC 9 Seçmeli Ders (Bölüm) 3 0 3 5
ELEC 10 Seçmeli Ders (Bölüm) 3 0 3 5
18 30
Total: 142  

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Kresi AKTS Kredisi Önkoşul
1 Math 311 Varyasyon analizi 3 0 3 5
2 Math 322 Belirtisiz Kümeler 3 0 3 5
3 Math 371 Kesirli Diferensiyel Denklemlere Giriş 3 0 3 5
4 Math 381 Bilimsel Hesaplama 3 0 3 5
5 Math 386 Matematiksel Modellemeye Giriş 3 0 3 5
6 Math 402 Dinamik Sistemler ve Kaos 3 0 3 5
7 Math 410 Özel Fonksiyonlar 3 0 3 5
8 Math 414 Reel Analiz 3 0 3 5
9 Math 417 Fark Denklemlerine Giriş 3 0 3 5
10 Math 418 Zaman Skalalarında Analiz 3 0 3 5
11 Math 427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 5
12 Math 428 Temsil Teorisine Giriş 3 0 3 5
13 Math 483 Sürekli Dinamik Sistemlere Giriş 3 0 3 5
13 Math 485 İntegral Denklemler 3 0 3 5

 

* Bölüm Müfredatında aynısı veya içerik bakımından benzeri bulunmayan, Mühendislik Fakültesi tarafından açılan veya Ortak Dersler Bölümünce açılan ve kodu CHEM, PHYS, BIO olan derstir.

 

 

Matematik Bölümünde okuyan tüm öğrenciler yeni müfredata tabidir. Bunun için aşağıdaki intibak maddeleri geçerli olacaktır.

  • Eski müfredatta MATH 323 Algebra II dersini almış olanlar seçmeli ders (departmental elective) almış sayılacaktır.
  • Eski müfredatta MATH 342 Applied Mathematics dersini almış olanlar seçmeli ders almış sayılacaktır.
  • sınıfta okuyacak öğrenciler yeni müfredatta bulunan MATH 221 Introduction to Mathematical Software dersini almak zorundadır.
  • MATH 223 Algebra I dersini alanlar MATH 325 Algebra dersinden muaftır.
  • Eşdeğerlik derslerin tablosu

 

Eski Müfredat Yeni Müfredat Eşdeğer Sayılacak Ders
MATH 123 Discrete Mathematics     2 2 3 MATH 144 Abstract Mathematics                 2 2 3
MATH 124 Analytic Geometry         3 0 3 MATH 141  Analytic Geometry                    3 0 3
MATH 223 Algebra I                        4 0 4 MATH 325 Algebra                                       2 2 3